TYÖTÄ JA TOIMEENTULOA

Työ kuuluu terveeseen arkeen ja työttömyyttä vastaan on taisteltava kaikilla keinoilla. Talous ja työpaikat kehittyvät yleensä samassa tahdissa, ja niinpä talouskasvusta on huolehdittava. Mutta onko meillä tuottavuuden kasvattamisinnossa karsittu jo liikaa työpaikkoja?  Erityisesti karsintaa on tehty niistä pienen työkokemuksen työpaikoista, joissa nuoret pääsisivät työn syrjään kiinni.

Satakunnassa työttömyysluvut ovat edelleen maan keskiarvon yläpuolella, vuoden alussa työttömyysaste oli maakunnassamme 11,6 % (koko maa 8,2 %). Satakunnassa työttömyyden pahin vaihe näyttäisi olevan ohitettu, tosin pitkäaikaistyöttömyys on kehittymässä päinvastaiseen suuntaan. Tämä kehitys on huolestuttavaa, koska pitkää työttömyysjakso lisää syrjäytymisriskiä.

Erityisen isot riskit piilevät alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyydessä. Satakunnassa tässä joukossa on noin 2000 nuorta, ja heidän työllistämiseen tarvitaan valtion tukitoimia. Toivon nuorisotakuun auttavan tämähän ongelmaan. . Meidän on huolehdittava nuoristamme!  Ensimmäisen työpaikan löytyminen ja työkokemuksen saaminen ovat nuorelle askel itsenäiseen elämään. Tätä haluan kaikin keinoin edistää.